Skip to the content

Hvad arbejder vi på i 2024 ?

C-C-G arbejder løbende på flere projekter samtidig. Mange af de projekter vi har, er projekter som løbende udvikles over en lang tidshorisont, hvoraf nogle er flerårige.
Vi har på denne side beskrevet nogle af de projekter vi i øjeblikket arbejder på og som vi vil arbejde på gennem resten af året og for visse af projekterne også de kommende år.

Nykredit

C-C-G har sammen med Nykredit FM og Projektteam udarbejdet et nyt Food Hall koncept, som er afprøvet på Nykredits eksisterende lokationer i dels Skagens gade, Kalvebod Brygge 1-3 samt 47.

Konceptet har vist sig som en stor succes, hvilket betyder at vi i her i medio 2022 er færdig med design delen og Food Hall er sendt i udbud med levering sidst på året og installation medio 2022.

Vi glæder os meget til at arbejde videre med Nykredit i forhold til implementering af Food Hall projektet i det nye HQ i resten af 2022 og 2023.

C-C-G er stolt over at have fået muligheden og tilliden fra Nykredit til at udvikle Food Hall konceptet og vi nyder at arbejde med et meget dedikeret team. 

 

EAT - Københavns Kommune

C-C-G er rådgiver for EAT køkkenet gennem ingeniør- og rådgivningsvirksomheden COWI. C-C-G har tegnet og er i gang med et udbud af alt det tekniske udstyr til det nye køkken, der kan rumme den samlede EAT produktion (Skolemad) for Københavns Kommune. Køkkenet bliver etableret i Valby og vil skulle rumme den nyeste teknologi inden for catering branchen og producere op til 12.000 portioner skolemad dagligt.

At være rådgiver for det mest innovative skolemadsprojekt der er i Danmark gør os stolte.

Projektet løber til medio 2024

Nyt Aalborg Universitets-hospital - NAU

C-C-G er valgt som rådgiver i forbindelse med udbud af teknisk storkøkken udstyr samt udbud af transportvogne til køkkenet. Begge udbud er nogle af de største af sin slags i Danmark.

C-C-G skal i samarbejde med projektafdelingen levere teknisk som juridisk bistand  til projektet.

Efter udbuddet vil C-C-G varetage en tekniks projekt rolle i indkøring af de udbudte områder.

Projektet og opgaven vurderes at afsluttet i 2023

Generationernes Campus

C-C-G er en af udviklerne bag Generationernes Campus som er et full-service lejlighedskompleks med ca. 300 lejligheder til seniorer, unge og børnefamilier. C-C-G står bag udviklingen af servicekonceptet og den overordnede projektstyring af den samlede konceptudvikling i tæt samarbejde med CREO arkitekter og med NIRAS som rådgiver på de grundlæggende tekniske installationer.

LEGO

C-C-G arbejder for LEGO på deres Københavner kontor i forbindelse med indretning og udvikling af køkkenfaciliteterne.

Køkkenet er et anretterkøkken, med mulighed for færdig tilberedning af produkter og varetagelse af gæste bespisning, etc.

C-C-G er valgt som rådgiver efter vores arbejde for LEGO på deres nye hovedkontor i Billund.

 

 

Viborg kommune

Nyt køkken til Viborg Kommunemadudbringning samt plejecentre, er udviklet og designet i 2023.

C-C-G er bygherrerådgiver på projektet og har sammen med de dedikerede medarbejder i Viborg Kommune tegnet og vurderet de fremtidige faciliteter som Erik Arkitekter og Ingeniørerne skal arbejde videre med.

C-C-G er stolte og glade for at være valgt til endnu et projekt på øverste hylde.

Kastellet

I forbindelse med renovering af kantinekøkkenet på Kastellet, er C-C-G rådgiver på projektet og har designet det nye køkken, med fokus på Forsvarets kantinepolitik samt bygningernes specielle status som fredede bygninger.

C-C-G har tillige været rådgiver i forbindelse med det midlertidige conrainerkøkken som er opstillet på Kastellet for en periode på 2 - 3 år.

Projektets tidshorisont er 2024.

Skrydstrup - F35

Med etablering af nye faciliteter på Skrydstrup til Danmarks nye kampfly, har vi designet og indrettet nye kantine faciliteter, og afhold i samarbejde med forsvaret udbud af de respektive leverancer.

Projektet skal afleveres i sensommeren og C-C-G står for koordinering og kvalitetssikring.

Øvrige opgaver

Øvrige opgaver/kunder udover de omtalte som C-C-G i øjeblikket arbejder sammen med er bla.:

Aalholm slot i samarbejde med Over Byen Arkitekter