Skip to the content

Ydelser

C-C-G tilbyder en lang række af konsulentydelser til vores kunder, som er beskrevet herunder.
Hvis noget kunne være interesant og man ønsker at høre mere om hvordan vi arbejder og hvad vi specifikt kan tilbyde, må man endelig kontakte os for en uforpligtigende samtale eller uforpligtigende besøg, da det kan være svært at beskrive hvem vi er på få linjer.

Koncept rådgivning

Når vi arbejder med konceptudvikling, sker det på baggrund af en lang række vurderinger for hvordan fremtiden vil forme sig, baseret på vurderinger der for det konkrete segment bevæger sig hen de næste 5 - 20 år.
Når man ser ind i koncepter for de forskellige dele af branchen, er der stor forskel på hvorledes kundens investeringsprofil er baseret på konceptet. Hvis man f.eks. ser på de nye Supersygehuse, vil der her være en begrænset reinvestering de næste 20 år, og man vil derfor se breder koncepter, som kan rumme flere muligheder end f.eks. en Kantine hvor et konkret koncept vurderes at skulle holde i 7 - 10 år, eller Take Away  hvor man arbejder med 5 år som tidshorisont for investeringen.
C-C-G´s koncept udvikling baseres på vidensindsamling om fremtidens trends, utallige besøg rundt omkring i verden, vidensindsamling på tværs af brancher rundt og konkrete vurderinger for den målgruppe man har defineret sammen med kunden. 

Indretning, Design og Turn-key

C-C-G arbejder med indretning af produktionsfaciliteter for catering industrien, både i forhold til store produktionssites som mindre restauranter og take away. 
C-C-G er specialiseret gennem de sidste mange år, hvor vi har arbejdet for både nationale som internationale bygherre og med projekter der har været banebrydende for de forskellige dele af branchen.
I forbindelse med indretning, arbejdes der målrettet med kunden i forhold til at sikre det bedste flow med fokus på kundens produktion. C-C-G sikre at produktionsfaciliteterne kan godkendes af Levnedsmiddelstyrelsen.
Som firma tegner vi i Auto cad og udveksler tegninger med Arkitekt og Ingeniørfirmaerne som ofte er tilknyttet opgaver af en vis størrelse.
I forhold til design, arbejder vbi med kundens univers og hvilket indtryk man ønsker ns koncept skal udtrykke, vi kan arbejde med visualiseringer, og 3D modeller, således at man som kunde kan få et meget præcist indtryk af hvordan det endelige salgs/kundeområde vil tage sig ud.
I forhold til Turn-Key projekter og Bygherrerådgivning, har vi gennemført flere projekter hvor C-C-G varetager disse funktioner, med håndtering af den samlede proces fra Ide til færdigt åbnede produktionsfaciliteter.

Indkøb og Drift

Indkøb af teknisk storkøkkenudstyr, specialdesignede elementer og diske, etc. er C-C-G spidskompetance. Vi har igennem de sidste 30 år arbejdet i markedet og kender de aktører som er mulige samarbejdspartner for en bygherre. Afhængig af projektets størrelse, kan vi varetage Alm. indkøb, Udbud og EU-Udbud. For kunder med egen procurement afdeling eller interne indkøbs jurister udarbejder C-C-G ofte de tekniske krav specifikationer, således at kvaliteten af det tilbudte ligger inden for kundens kvalitets krav.
C-C-G har gennem årene varetaget indkøb og kravspecifikationer for både små og store aktører, således er der varetaget enkelt indkøb for 3 cifret mio. beløb ned til enkelt produkter.
Drift, når man taler udbud af driftkontrakter og vurderinger af enkeltområder, har C-C-G arbejdet med udbud og driftvurderinger for Regioner, Kommuner og Private virksomhedder, både i forbindelse med in-house drift, madudbringning og kunderelateret drift.
C-C-G varetager udover udbud af drift, også en kvalificeret gennemgang af eksisterende drift og løsningsvurderinger for optimering af den eksisterende drift, uanset om det drejer sig om Kulinariske optimeringer eller Økonomiske optimeringer.

IT Rådgivning 

C-C-G tilbyder kvalificeret IT-rådgivning inden for området catering, dette sker med baggrund i et langt ejerskab af IT-firmaet Dankost, nu Matilda Foodtech DK.
Nils Wm. Grønfeldt var en del af ejerskabet og sad i ledelsen herunder 10 år som direktør for Dankost, og har med den baggrund været i leverandørens rolle med alle de facetter der er af tilbud, drift og vurdering af udbudsmaterialer, herunder store Regionale kontrakter.
C-C-G har med den baggrund en klar forståelse af IT problematikken i den enkelte catering organisation, herunder brugervenlighed og fokus vurderinger, således at systemerne bliver så målrettede som muligt baseret på kundens behov og ønske.

Frydenlund Park 34
DK - 2950 Vedbæk
Tlf.: +45 51 29 17 14
E-mail: nwg@c-c-g.dk

After a presentation 63% of attendees remember stories.
Only 5% remember statictics.

- Chip & Dan Heath