Chicago 2018 – Er åben

C-C-G´s inspirationstur til Chicago 2018, er nu åbnet for tilmelding. Vi havde i 2017 en meget stor efterspørgelse på inspirationsturen til Chicago, og havde flere personer som stod på venteliste. Hvos man derfor skal sikker på en plads i 2018, skal man kontakte os for mere information på tlf. 51 29 17 14 eller for at blive forhåndstilmeldt til 2018.

Ny web-side

Vores nuværende web-side er mere end 7 år gammel, og vi er derfor ved at skifte platform.
Dette tager desværre noget tid, men vi håber at vi inden for de næste 2 måneder og senest i slutningen af april 2017, kan præsentere en helt ny side, i et helt nyt layout.
De sidste måneder er der ikke sket det store på siden, og vi kommer heller ikke til at opdatere denne side inden for de næste 2 måneder.
Men Men Men man er altid velkommen til at ringe til os på 51 29 17 14 da telefon nummeret er det samme.

Seniorcampus

C-C-G undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere en række Seniorcampus i Danmark.

For seniorer er der i dag mange mindre projekter som arbejder ud fra bofællesskabs tanken, disse projekter er ofte for personer over 55 år, og er bofællesskaber enten i form af lejligheder, gårdhavehuse, etc., hvor man etablere en enhed med 15 – 30 boliger som har et fælleshus og med beboer der aldersmæssigt er i samme kategori.

C-C-G ser mange af disse enheder som rene netværks enheder uden nogen koordinerede serviceydelser, eller i bedste fald meget begrænsede serviceydelser.
Den umiddelbare vurdering, er at disse bofællesskaber ikke nødvendigvis giver den tryghed, og de service som flere og flere seniorer søger.

Seniorcampus tanken, er ideen om et fællesskab med ca. 300 boliger, hvor boligerne er individuelle boliger i størrelsen 70 – 250 kvm., således at man kan matche variationen hos interesserede beboer.

Når en Seniorcampus er af en vis størrelse, vil der kunne indarbejdes væsentlige sociale, og servicemæssige tilbud, som i dag er problematisk grundet de mindre enheder som senior boliger etableres i.

Man kan følge projektet på www.seniorcampus.dk siden er stadig under opbygning, men bliver dagligt udvidet.

Outsourcing – Økonomi – Kvalitet

Udbud af drift eller indkøb, sker ofte på basis af udbudsmaterialer som er gennembearbejdede med konkrete krav og specifikationer. Men får man det man rent faktisk indgår aftale på ?

I mange udbud og driftsaftaler, er der ikke en konkret revue plan på de indgåede kontrakter, og ofte ved man ikke om man får fuldt udbytte af den investerede kapital.

Når der ikke foretages konkret og løbende revue, vil man ikke kunne måle om de aftaler og udbud som er foretaget reelt overholdes. Dette medfører i mange tilfælde en dårligere service og kvalitet på de udbudte områder, hvilket ikke nødvendigvis er leverandørens skyld, da man her profit optimere inden for de muligheder der er.
Ofte forbindes outsourcing med dårligere kvalitet, men reelt kan det dække over en manglende opfølgning på de indgåede kontrakter.
Kontakt C-C-G for at høre mere om opfølgning på udbud og driftsaftaler.