Få pladser tilbage Chicago 2017

Der er kun 2 pladser tilbage på C-C-G´s inspirationstur til Chicago 2017. Hvis man ønsker at deltage er det stadig muligt at få en af de sidste 3 pladser på vores Inspirationstur til Chicago 2017.
Vi vil som tidligere besøge messen NRA 2017 i Chicago. Inspirationsturen vil udover messe besøg, byde på forskellige virksomhedsbesøg og kulinariske oplevelser og udfordringer.
Turen foregår fra den 20 maj til den 26 maj 2017.
Kontakt os på tlf. 51 29 17 14 for at få tilsendt yderligere materiale.

Læs mere

Indretning – design

Moderne cateringdrift handler om servicetilbud, kvalitet, planlægning, effektivitet, råvarehåndtering og driftsomkostninger. C-C-G har ekspertisen til at etablere en drift med optimalt udbytte.

Indretning og design er altafgørende for, at driften kan komme til at fungerer, og personale føler sig godt tilpas. En forkert indretning vil have stor effekt på køkkenets endelige produktionsøkonomi, men også på det arbejdsmiljø, der er i køkkenet. Den rigtige indretning, hvad enten det er i et hospitalskøkken eller i en kantine, vil være udslagsgivende for om et projekt er en succes. F.eks. i forhold til kantiner, er flowet gennem kundeområdet en afgørende faktorer for kundernes oplevelse af kantinens funktionalitet.

Design kan være mange ting. Det afspejles både i indretning, farver, lys, materialevalg og meget, meget mere. Design kan sikre funktionaliteten hvis man anvender de rigtige løsninger, og dermed mindske vedligeholdelse af produktionslokalerne.

Seniorcampus

C-C-G undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere en række Seniorcampus i Danmark.

For seniorer er der i dag mange mindre projekter som arbejder ud fra bofællesskabs tanken, disse projekter er ofte for personer over 55 år, og er bofællesskaber enten i form af lejligheder, gårdhavehuse, etc., hvor man etablere en enhed med 15 – 30 boliger som har et fælleshus og med beboer der aldersmæssigt er i samme kategori.

C-C-G ser mange af disse enheder som rene netværks enheder uden nogen koordinerede serviceydelser, eller i bedste fald meget begrænsede serviceydelser.
Den umiddelbare vurdering, er at disse bofællesskaber ikke nødvendigvis giver den tryghed, og de service som flere og flere seniorer søger.

Seniorcampus tanken, er ideen om et fællesskab med ca. 300 boliger, hvor boligerne er individuelle boliger i størrelsen 70 – 250 kvm., således at man kan matche variationen hos interesserede beboer.

Når en Seniorcampus er af en vis størrelse, vil der kunne indarbejdes væsentlige sociale, og servicemæssige tilbud, som i dag er problematisk grundet de mindre enheder som senior boliger etableres i.

Man kan følge projektet på www.seniorcampus.dk siden er stadig under opbygning, men bliver dagligt udvidet.

Outsourcing – Økonomi – Kvalitet

Udbud af drift eller indkøb, sker ofte på basis af udbudsmaterialer som er gennembearbejdede med konkrete krav og specifikationer. Men får man det man rent faktisk indgår aftale på ?

I mange udbud og driftsaftaler, er der ikke en konkret revue plan på de indgåede kontrakter, og ofte ved man ikke om man får fuldt udbytte af den investerede kapital.

Når der ikke foretages konkret og løbende revue, vil man ikke kunne måle om de aftaler og udbud som er foretaget reelt overholdes. Dette medfører i mange tilfælde en dårligere service og kvalitet på de udbudte områder, hvilket ikke nødvendigvis er leverandørens skyld, da man her profit optimere inden for de muligheder der er.
Ofte forbindes outsourcing med dårligere kvalitet, men reelt kan det dække over en manglende opfølgning på de indgåede kontrakter.
Kontakt C-C-G for at høre mere om opfølgning på udbud og driftsaftaler.