Skip to the content

IT-Rådgivning

It rådgivning er det nyeste skud på stammen af ydelser. C-C-G har tidligere valgt ikke at udbyde denne ydelse, da man var ejermæssigt relateret til IT-selskabet Dankost og derfor vurderede at der ville være etiske problemer ved at rådgive om IT.
Dankost blev fra solgt til Kraftvaerk A/S i sommeren 2016 og der er i dag ingen sammenhæng mellem C-C-G og Dankost. Vi føler derfor at vi nu, uden etiske forhold vil kunne rådgive om IT i catering sektoren.
At rådgive om IT, er mange forskellige facetter og processer. En af de vigtigste er selve forståelsen for på hvilket niveau man ønsker at anvende IT. Udviklingen i branchen sker i disse år med en utrolig stor hastighed, og man kan meget nemt risikere at komme i den situation at IT bliver altoverskyggende og ikke reelt sikre den investerede kapital på fornuftig vis.
 At rådgive omkring behov er et af C-C-G´s kompetencer indenfor området, således at man tager en åben beslutning for hvorledes man ønsker at anvende it, dels i produktionen, som kantakten til sine bruger og kunder. Det er her vigtigt at man kan overskue de valg og begrænsninger som ens valg medføre og på denne måde sikre at den mest optimale it strategi lægges. Man kan risikere hvis det ikke er den rigtige strategi der er valgt, at systemerne bliver utroligt tunge at vedligeholde og man måske ikke kendte sine egne begrænsninger og den tid man ønsker at bruge på det.
I denne proces er det vigtigste at kunne vurdere på hvilket niveau man ønsker at anvende it, og hvor det reelt giver et udbytte uanset om det er i forhold til den produktive del, sikkerhedsmæssige del, eller det er i forhold til ens kunder. C-C-G vil kunne vejlede og facilitere ens behovsanalyse, og dermed sikre at man træffer det rigtige valg på det rigtige tidspunkt, til den rigtige økonomi.

Beskrivelse af system

Når man kender sit behov, skal selve strukturen og opbygningen defineres. C-C-G vil her kunne hjælpe med at opbygge det rigtige udbudsmateriale i samarbejde med de fremtidige bruger, således at alle de forhold som systemet skal kunne håndtere beskrives.
Processen er at sikre at de vitale processer beskrives korrekt, men også at man i forbindelse med beskrivelserne, ved hvor man kan acceptere forskellige indgangsvinkler, så man på denne måde sikre at standardprocedure i et it program vil kunne anvendes. Det er vigtigt for både økonomi og tidsplan at man vurdere hvor man skal sætte ind med special programmering og hvor man vil kunne anvende standard komponenter. Hvis man skal have hovedparten special programmet, er der en væsentligt risiko for at økonomi og tid ikke vil kunne overholdes.

Implementering af it system

At have den rette forståelse for implementering af it systemer målrettet mod den tidsmæssige proces, er noget som C-C-G vil kunne hjælpe med.
Man skal være meget præcis i forhold til målsætning, og her drejer det sig i primær grad omkring en realistisk målsætning. Gennem mange projekter, har vi set at implementeringen er sat for optimistisk. Man må desværre erkende at implementering af it i nogle sammenhænge kan være en meget tung størrelse.