Skip to the content

Indretning

Indretning af køkkener uanset om det er til 50 måltider dagligt eller til 15.000 måltider dagligt, har C-C-G erfaring med dette. Vi har indrettet køkkener til både store og små produktioner, samt til et væld af forskellige koncepter, f.eks. Cook-Serve, Cook-Chill, CapCold produktion, Sousvid og Gaspakning samt fastfood, etc.
Indretning af et produktionskøkken uanset om det er en stor eller lille produktion omdet er et anretter køkken eller et økologisk rawfood køkken, bliver hver opgave betragtet som en unik opgaver, som har sin egen særegenhed. C-C-G går ind til den enkelte opgave med stor erfaring og vil sikre det unikke projekt til vores kunder.
Vi er af den opfattelse at alt kan gøres bedre gennem den læring man får i sine projekter, og det seneste projekt eller indretning af et køkken, skal altid være det bedste vi har lavet til dato. Ved at opfatte hvert eneste projekt som et unikt projekt, er det vores overbevisning at vi altid vil udnytte den seneste viden der er på vores felt og dermed sikre at vi altid skal søge ny viden til gavn for vores kunder.

Design

Design er mange ting, det findes ikke kun i forbindelse med møbler og bygninger, men også i den logistiske tilgang kundeflow og kantinemøblerne opbygning og indretning.
I mange tilfælde samarbejder C-C-G med bygningsprojekternes arkitekter og er på denne måde underleverandører til arkitekternes ydelser. Derigennem påvirker vi design og indretning, således at man gennem det design som præsenteres sikre at drift og funktionalitet bliver sat i højsædet, uanset om det drejer sig om den konkrete udformning på en kantinedisk som valget af materiale som kantinedisken skal bygges i.
C-C-G kan enten være den designmæssige selvstændige part, eller arbejde som partner eller underrådgiver til arkitekterne.

Byggeri

C-C-G har i nogle helt specifikke projekter varetaget den samlede proces for bygherren, lige fra koncept, indretning, kontrakt håndtering, og byggeledelse samt endelige aflevering og idriftsættelse af køkkenet.
Oftest er C-C-G dog konsulent for den stedlige byggeleder, ingeniører eller arkitekt, hvis vi dog ikke arbejder direkte for bygherren, hvilket vi i mange tilfælde også gør.
I forbindelse med konkrete byggesager, udføre vi special rådgivning og kvalitetssikre byggeriet med den specielle viden vi har omkring køkkener, etc.
At have C-C-G med på sidelinjen, skaber en tryghed gennem byggeriet, helt fra første spadestik, til endelige aflevering, med godkendelse af Fødevarestyrelsen og den efterfølgende implementering af driften.