Skip to the content

Drift

I forhold til drift, hvad enten det er en ren køkkendrift, eller en samlet FM drift, vil C-C-G kunne arbejde med de konkrete problemstillinger som man oplever.
I forbindelse med forskellige opgaver har C-C-G varetaget følgende:
  • Konceptudvikling – Samlet udvikling af bespisningskoncepter for f.eks. LEGO HQ eller det nye Supersygehus i Aalborg. Begge steder har vi udarbejdet oplæg til et samlet koncept med bruger og kunderne i centrum.
  • Driftsanalyser – C-C-G arbejder i en del projekter med konkrete driftsanalyser for at klarlægge funktionens økonomiske og driftsmæssige svagheder, uanset om det er på et Supersygehus eller et mindre plejehjem, angribes opgaven på samme måde og sikres at kunden får den konkrete viden om sin produktion på den mest brugbare måde, således at man kan anvende analyseresultaterne til en fremtidige beslutningsproces.
  • Procesoptimering – Som en del af en drift kan C-C-G også varetage en konkret procesoptimering, og igennem processen udvikle personalet til at stå på egne ben. En sådan procesoptimering er altid med udgangspunkt i kundens eget personale, som vi vil forsøge at udvikle til at tage ejerskab over den fremtidige drift.
  • FM drift – I enkelte tilfælde har vi i en kortere periode varetaget driften for kunderne. Dette er alene sket i meget korte intervaller indtil den rigtige ledelse er fundet. Vi har alene været kundens nødberedskab.

Nogle gange er spørgsmålene komplicerede mens svarene er enkle.

- Dr. Seuss

Udbud

Udbud er ikke bare udbud. C-C-G arbejder med meget forskelligartede udbud da vi har en stor ekspertise på dette område.
Vi har blandt andet varetaget hele den faglige del af SKI´s sidste 2 store køkkenudstyrsudbud, samt været konsulent på Forsvarets udbud af hårde hvidevare. I rigtig mange byggesager arbejder C-C-G med udbud af køkken og kantine delen, hvad angår det tekniske udstyr og kantineinventar, men også driftudbud er en del af C-C-G opgave portofølje.
I forbindelse med driftsudbud har vi arbejdet dels med kontrolbud, eget bud og udbud af driften. Det betyder at vores erfaring i forhold til de forskellige aspekter af udbuds verden er mangeartede og det at vi har siddet på begge sider af bordet sikre at vi kan målrette vores indsats bedst muligt for vores kunder, så de får den største mulige ekspertise til den konkrete opgave.